مشعوف سازی مشتریان

موفقیت یک شرکت، موفقیت یک تیم، موفقیت سازمان های دولتی، موفقیت کسب و کارهای کوچک و نوپا، موفقیت در هر سازمان و تجارتی همه و همه در گرو وجود مشتریانی وفادار و راضی از محصولات و خدمات آنهاست. همواره در خصوص نیاز های اصلی، عملکردی و انگیزشی برای افزایش رضایت در مشتریان ( Customer satisfaction) جهت ایجاد مزیت رقابتی در سازمان ها صحبت و اقدام شده است. اما امروزه با توجه به وجود بازار رقابتی شدید، رضایت مشتریان نه به عنوان مزیت رقابتی که به عنوان یک باید در سازمان ها مطرح می شود. به همین دلیل برای جذب و نگهداری مشتریان تنها ارائه محصول یا خدمت خوب به آنها کافی نیست بلکه باید یک ارتباط عاطفی نیز با آنها برقرار نمایید به طوریکه آنها هنگام خرید از شما به علت سطح رضایت فراتر از انتظارشان، هیجان زده و مشعوف شوند (customer delight). برای مشعوف سازی مشتریان به صورت دائم، باید یک ساختار سازمانی مشتری مدار، متناسب با نوع محصول یا خدمت طراحی گردد، که مباحثی نظیر توسعه فردی کارکنان و مدیران، مدیریت استراتژیک، فرهنگ سازی سازمانی، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازاریابی و ... را در بر می گیرد. که در این سایت به این موارد خواهیم پرداخت.
مشعوف سازی مشتری
قفل

99/02/31

تئوری محدودیت ها

 یکی از متدولوژی های بهبود است که مکانیزم ساده ولی حیاتی دارد. این تئوری بر این اصل استوار است که اگر می خواهید در خط تولید یا سازمان خود بهبود ایجاد کنید باید ضعیفترین عضو را انتخاب کنید در غیر اینصورت بهبود سایر موارد تاثیری در راندمان کل نمی گذارد. معمولا در شرکتها به عکس است و بیشتر تمرکز و هزینه را صرف پیشرفته ترین واحدهای خود می کنند. مثلا تحقیق و توسعه و یا مهندسی. در حالی که در اکثر آنها بخشهای تولیدی یا تحویل یا انبارش محدودیتهای سازمان هستند. آنها پیوسته برای بخشهایی که گل سرسبد هستند انرژی میگذارند اما مثلا نصاب، راننده، بخش مالی یا سایر بخشهایی که گلوگاه هستند و به آنها توجهی نمی شود کل زحمات را خنثی می کنند. زمانی که گلوگاه سیستم را شناسایی کردید و آن را بهبود دادید در کل مجموعه بهبود حاصل می شود ولی در چرخه بعدی گلوگاه جدیدی در جای دیگر ایجاد می شود که باید آن را بهبود بدهید.